Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę za wypowiedzeniem
Opis: Umowę terminową (zawartą na czas określony) można rozwiązać przed upływem terminu, na jaki została zawarta, tylko jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały w umowie dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania. Okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI