Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Opis: W pewnych sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Jest to dopuszczalne m.in. w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czego przykładem może być stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości i spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"