Money.pl Firma Wzory dokumentów

Odwołania

Wzór dokumentu : Skarga dłużnika na opis i oszacowanie

Stan na dzień: 2003-03-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Odwołania
Tytuł dokumentu: Skarga dłużnika na opis i oszacowanie
Opis: Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości, co ma na celu przygotowanie do licytacji nieruchomości. Cena nieruchomości na licytacji jest ustalana na podstawie opisu i oszacowania. Jest to wiec czynność, od której zależy zarówno rozmiar zaspokojenia wierzytelności wierzyciela, jak i prawa dłużnika. Czynność komornika polegająca na dokonaniu opisu i oszacowania podlega zaskarżeniu. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest co do zasady sąd, przy którym działa komornik.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Odwołania"