Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Podatek rolny

Wzór dokumentu : SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie...

Stan na dzień: 05/06/2020
Kategoria dokumentu: Podatek rolny
Tytuł dokumentu: SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Opis: Dz.U. 2017, poz. 2455
Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.