Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych

Wzór dokumentu : Sprawozdanie o udzielonej pomocy...

Stan na dzień: 05/08/2020
Kategoria dokumentu: Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej (instrukcja w PDF)
Opis:

Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 1)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych"