Wzór dokumentu : Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 20/01/2020
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Opis:

Dz.U. 2009 Nr 160, poz. 1274

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6527 free 0 name Sprawozdanie o wysokoÅ›ci należnej opÅ‚aty produktowej z tytuÅ‚u nieosiÄ…gniÄ™cia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenoÅ›nych i zużytych akumulatorów przenoÅ›nych descr <p>Dz.U. 2009 Nr 160, poz. 1274</p> files filename doc_6527-0.dot pages 2 photo 1348147492sprawozdanie-o-wysokosci-naleznej-oplaty-produktowej-z-tytulu-nieosiagniecia-wymaganego-poziomu-zbierania-zuzytych-baterii-przenosnych-i-zuzytych-akumulatorow-przenosnych.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1