Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wzór dokumentu : Świadectwo pracy

Stan na dzień: 2004-08-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Tytuł dokumentu: Świadectwo pracy
Opis: Wydanie pracownikowi świadectwa pracy stanowi obowiązek pracodawcy. Wydania świadectwa nie można uzależnić od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. O tym, jakie dokładnie informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy, decydują przepisy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. 1996 r. Nr 60 poz. 282 ze zm.). Niniejszy wzór został sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Liczba stron: 1
Tagi: świadectwo pracy druk
świadectwo pracy wzór
świadectwo pracy formularz
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju"