Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Wyjazdy-Przyjazdy

Wzór dokumentu : Testament własnoręczny (1)

Stan na dzień: 2004-08-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Testament własnoręczny (1)
Opis: Rozporządzić na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy a testatorem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może go sporządzić ani odwołać przedstawiciel testatora.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wyjazdy-Przyjazdy"