Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja

Wzór dokumentu : Testament własnoręczny (3)

Stan na dzień: 2004-01-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Administracja i Cyfryzacja
Tytuł dokumentu: Testament własnoręczny (3)
Opis: Testament należy do czynności prawnych formalnych. Nazwą tą określa się czynności, które muszą być dokonane w formie przewidzianej ustawą, a niezachowanie formy powoduje nieważność dokonanej czynności. Podstawowym celem jest, aby moc prawną miała tylko prawdziwa wola osoby sporządzającej testament. Forma testamentu jest formą ad solemnitatem (pod rygorem nieważności). W przypadku uchybienia wymogom formalnym, rozporządzenia na wypadek śmierci będą nieważne. Decydujące znaczenie ma stan istniejący w chwili sporządzania testamentu. Późniejsze zmiany stanu prawnego nie mają wpływu na ważność sporządzonego testamentu. Poniżej przedstawiamy kolejny, przykładowy wzór testamentu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Administracja i Cyfryzacja"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI