Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja

Wzór dokumentu : Testament własnoręczny z zapisem...

Stan na dzień: 2005-05-05 00:00:00
Kategoria dokumentu: Administracja i Cyfryzacja
Tytuł dokumentu: Testament własnoręczny z zapisem gospodarstwa rolnego
Opis: Zapis jest szczególnym rodzajem rozrządzenia testamentowego polegającego na zobowiązaniu spadkobierców, ustawowych lub testamentowych, do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby (np. zobowiązaniu przeniesienia własności rzeczy). W przeciwieństwie do powołania do spadku, zapis nie skutkuje automatycznie przeniesieniem własności rzeczy lub praw, które spadkobierca przeznaczył określonym osobom w drodze zapisu. Do wywołania skutku rozparzającego konieczne jest jeszcze wykonanie określonej czynności przez zobowiązanych spadkobierców.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Administracja i Cyfryzacja"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI