Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Uchwała w sprawie dalszego istnienia...

Stan na dzień: 2008-08-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu, chyba że z żądaniem rozwiązania wystąpił niebędący wspólnikiem członek organu spółki lub organ, o którym mowa w art. 271 pkt 2 ksh (oznaczony w odrębnej ustawie organ państwowy, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu), albo w przypadkach określonych w art. 21 ksh. W przypadku uchylenia likwidacji, konieczne jest powołanie członków zarządu, którzy przejmą, należące w trakcie postępowania likwidacyjnego do likwidatorów, prawo prowadzenia spraw i reprezentowania spółki.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI