Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu pracy...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu pracy u innego pracodawcy
Opis: Art. 174[1] Kodeksu pracy daje możliwość udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego z inicjatywy pracodawcy po wyrażeniu zgody przez pracownika na podjęcie pracy u innego podmiotu, z którym pracodawca zawarł porozumienie. Bez zgody pracownika, pracodawca nie może mu udzielić urlopu bezpłatnego w celu świadczenia pracy dla innego podmiotu. Co jest jeszcze ważne dla pracownika, to że za czas urlopu bezpłatnego, w czasie którego świadczy on prace dla innego podmiotu, uwzględnia się w stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy, także te, które uzależnione są od zakładowego stażu pracy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"