Wzór dokumentu : Umowa kupna sprzedaży udziałów w spółce z...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:54:42
Kategoria dokumentu: Handel
Tytuł dokumentu: Umowa kupna sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
Liczba stron: 2
Tagi: nabycie udziałów w spółce
umowa kupna sprzedaży udziałów w spółce z o.o
umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o wzór
umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1249 free 0 name Umowa kupna sprzedaży udziałów w spółce z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… (z o.o.) descr files filename SF_uksus.dot pages 2 photo price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1