Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Umowa najmu lokalu użytkowego

Stan na dzień: 2001-05-10 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Umowa najmu lokalu użytkowego
Opis: O ile umowa do umowy najmu lokalu mieszkalnego stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego o tyle w przypadku najmu lokalu użytkowego, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu w ogólności i najmu lokali. Przepisy dotyczące najmu lokali użytkowych nie są tak rygorystyczne jak uregulowania dotyczące najmu lokali mieszkalnych, jednakże swoboda stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego podlega pewnym ograniczeniom. Prawo cywilne zawiera bowiem pewne przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym, które nie mogą być zmienione umową stron stosunku prawnego. Dotyczy to m. in. postanowień dotyczących terminów wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego.
Liczba stron: 1
Tagi: umowa najmu lokalu użytkowego wzór
wypowiedzenie umowy najmu lokalu wzór
umowa podnajmu lokalu użytkowego
przedwstępna umowa najmu lokalu
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI