Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Umowa o bezpłatne świadczenie usług

Stan na dzień: 2007-02-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Umowa o bezpłatne świadczenie usług
Opis: Świadczenie usług jest w prawie cywilnym bardzo szeroko rozumiane. Świadczenie usług może bowiem przybierać postać zlecenia, dzieła, świadczenia pracy czy też pośrednictwa. W niniejszym wzorze świadczenie usług polega na pośrednictwie w zakresie zawierania umów o świadczenie usług - dokonywania tłumaczeń przysięgłych dokumentów. Niniejsza umowa zbliżona jest w swej treści do umowy zlecenia, stąd też w odpowiednim zakresie znajdą do niej zastosowanie przepisy umowy zlecenia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI