Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Wzór dokumentu : Umowa o pracę na czas określony

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Tytuł dokumentu: Umowa o pracę na czas określony
Opis: Umowa o pracę na czas określony powinna zawierać pewne postanowienia "wspólne" dla każdej umowy o pracę. Specyficznie jednak w tym przypadku wygląda kwestia dopuszczalności rozwiązania takiej umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia - by było to możliwe, konieczne jest zawarcie w umowie dodatkowego postanowienia. Obrazuje to niniejszy wzór.
Liczba stron: 1
Tagi: wzór umowy o pracę na czas określony
ile umów na czas określony
umowy na czas określony formularz
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)"