Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Wzór dokumentu : Umowa o pracę na czas zastępstwa...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Tytuł dokumentu: Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika
Opis: Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika stanowi rodzaj umowy na czas określony. Różni się jednak tym, iż często dnia rozwiązania umowy nie da się tu precyzyjnie określić - umowa rozwiązuje się z dniem powrotu do pracy zastępowanego pracownika.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)"