Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Umowa o pracę z nauczycielem akademickim

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Umowa o pracę z nauczycielem akademickim
Opis: Stosunek zatrudnienia nauczyciela akademickiego w dużej mierze reguluje nie Kodeks pracy, lecz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Jej przepisy określają, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie o pracę z nauczycielem akademickim. Zostały one przedstawione w niniejszym wzorze.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"