Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Umowa o pracę z niepełnosprawnym

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Umowa o pracę z niepełnosprawnym
Opis: Umowę o pracę zawieraną z osobą niepełnosprawną cechuje szereg odmienności w stosunku do umowy o pracę zawieraną z osobą pełnosprawną. Przejawiają się one przede wszystkim w uprzywilejowaniu osób niepełnosprawnych poprzez uzyskanie szeregu uprawnień a z drugiej strony obarczeniu pracodawcy szeregiem obowiązków, które z racji zatrudnienia osoby niepełnosprawnej pracodawca musi respektować. Niniejszy wzór umowy uwzględnia specyfikę i odmienności umowy o pracę z osobą niepełnosprawną, a zamieszczone do poszczególnych postanowień umownych przypisy pozwalają pracodawcy lepiej zredagować treść umowy o pracę z osobą niepełnosprawną.
Liczba stron: 1
Tagi: czas pracy osoby niepełnosprawnej
czas pracy dla niepełnosprawnych
umowa o pracę z niepełnosprawnym wzór
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"