Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wzór dokumentu : Umowa pośrednictwa w sprzedaży...

Stan na dzień: 2004-05-20 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tytuł dokumentu: Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (bez prawa wyłączności)
Opis: Umowa regulowana jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jest to umowa nazwana, zbliżona w swojej treści do umowy zlecenia czy też umowy agencyjnej. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być wyłącznie osoba posiadająca licencję pośrednika, nadawaną przez Ministra Infrastruktury. W umowie należy podać Nr licencji oraz złożyć oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"