Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Wyjazdy-Przyjazdy

Wzór dokumentu : Umowa sprzedaży egzemplarzy oprogramowania...

Stan na dzień: 2001-01-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Umowa sprzedaży egzemplarzy oprogramowania i licencji na oprogramowanie
Opis: Niniejsza umowa zawiera w sobie zarówno elementy umowy sprzedaży jak i elementy umowy licencji na używanie programu komputerowego. Na podstawie umowy Licencjodawca przenosi - w ograniczonym zakresie - prawa majątkowe autorskie (prawo korzystania z oprogramowania) na Licencjobiorcę. Z umowy wynika, iż to właśnie Licencjodawcy przysługują prawa autorskie majątkowe do utworu i ma on prawo do rozpowszechniania go oraz udzielania na korzystanie z programu licencji. Wprawdzie umowa tego nie reguluje (regulację pozostawiono załącznikowi do umowy) Licencjodawca może ograniczać możliwość korzystania z utworu, wskazując na możliwość korzystania z programu tylko na kilku stanowiskach czy też komputerach.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wyjazdy-Przyjazdy"