Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Pełnomocnictwa podatkowe

Wzór dokumentu : UPL-1P

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 02/06/2020
Kategoria dokumentu: Pełnomocnictwa podatkowe
Tytuł dokumentu: UPL-1P
Opis:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (wersja 1)
Dz.U. 2018, poz. 562 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.