Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Upoważnienie do kontroli wykorzystywania...

Stan na dzień: 2002-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Upoważnienie do kontroli wykorzystywania zwolnienia chorobowego
Opis: Dokument ten zawiera wzór upoważnienia do kontroli wykorzystywania zwolnienia chorobowego przez pracownika. Wzór ten zgodny jest z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 743).
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"