Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Izba/Służba Celno-Skarbowa

Wzór dokumentu : Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli...

Stan na dzień: 04/08/2021
Kategoria dokumentu: Izba/Służba Celno-Skarbowa
Tytuł dokumentu: Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
Opis: Dz.U. 2020, poz. 1157 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

Sposób płatności:
Cena: 11,07 zł (cena zawiera 23% VAT)
SZYBKIE PŁATNOŚCI,
PRZELEW,
PŁATNOŚĆ KARTĄ
Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Totalmoney.pl sp. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform. Adres: reklamacje@signform.pl

Inne wzory dokumentów w kategorii "Izba/Służba Celno-Skarbowa"

Pokwitowanie depozytu złożonego w urzędzie celno-skarbowym Pokwitowanie depozytu złożonego w urzędzie celno-skarbowym
Wniosek o wyrażenie zgody na wystąpienie do Sądu Okręgowego z wnioskiem o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony, obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego Wniosek o wyrażenie zgody na wystąpienie do Sądu Okręgowego z wnioskiem o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony, obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego
Wniosek o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego Wniosek o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego
Informacja, stwierdzająca, że Sąd Okręgowy postanowieniem wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji Informacja, stwierdzająca, że Sąd Okręgowy postanowieniem wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji
Informacja stwierdzająca, że dane i informacje przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, podatkowego, w sprawach celnych lub kont Informacja stwierdzająca, że dane i informacje przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, podatkowego, w sprawach celnych lub kont
Informacja stwierdzająca, iż Sąd Okręgowy postanowieniem, wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji Informacja stwierdzająca, iż Sąd Okręgowy postanowieniem, wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji
Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania przez funkcjonariuszy Służby Celnej Zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania przez funkcjonariuszy Służby Celnej
Wniosek o mianowanie na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej Wniosek o mianowanie na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej