Wzór dokumentu : Upoważnienie do wykonywania czynności...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 29/01/2020
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej
Opis:

Dz.U. 2011 Nr 246, poz. 1471

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8014 free 0 name Upoważnienie do wykonywania czynnoÅ›ci kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objÄ™tymi normami jakoÅ›ci handlowej descr <p>Dz.U. 2011 Nr 246, poz. 1471</p> files filename doc_8014-0.dot pages 2 photo 1328186193dz.u.-2011-nr-246-poz.-1471.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1