Wzór dokumentu : Urzędowy formularz zgłoszenia...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 16/12/2019
Kategoria dokumentu: ePUAP
Tytuł dokumentu: Urzędowy formularz zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia
Opis:

Dz.U. 2011 Nr 181, poz. 1080

Liczba stron: 2
Format pliku: doc   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7730 free 0 name UrzÄ™dowy formularz zgÅ‚oszenia zainteresowania pracami nad projektem zaÅ‚ożeÅ„ projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporzÄ…dzenia descr <p>Dz.U. 2011 Nr 181, poz. 1080</p> files filename doc_7730-0.doc pages 2 photo schowek01.jpg price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1