Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ePUAP

Wzór dokumentu : Urzędowy formularz zgłoszenia...

Stan na dzień: 12/07/2020
Kategoria dokumentu: ePUAP
Tytuł dokumentu: Urzędowy formularz zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia
Opis:

Dz.U. 2011 Nr 181, poz. 1080

Liczba stron: 2
Format pliku: doc   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.