Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Rejestracja / Likwidacja

Wzór dokumentu : VAT-R

Stan na dzień: 27/05/2019
Kategoria dokumentu: Rejestracja / Likwidacja
Tytuł dokumentu: VAT-R
Opis:

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (wersja 13)
Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 1)
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.

Liczba stron: 3
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Rejestracja / Likwidacja"