Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Samorządy Inne pisma Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym)

Wzór dokumentu : Wezwanie do korekty deklaracji podatkowej...

Stan na dzień: 2007-08-20 12:58:42
Kategoria dokumentu: Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym)
Tytuł dokumentu: Wezwanie do korekty deklaracji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.