Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Wezwanie z urlopu wychowawczego

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Wezwanie z urlopu wychowawczego
Opis: Pracodawca udziela pracownikowi na jego wniosek urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownik ma obowiązek wykorzystać udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy w tym właśnie celu. W przypadku powzięcia przez pracodawcę informacji o zaprzestaniu sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem przez tego pracownika, pracodawca może wezwać pracownika do stawienia się do pracy. Pracodawca może złożyć oświadczenie wzywające pracownika do pracy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez pracodawcę o niewypełnianiu obowiązku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracodawca wyznacza w wezwaniu termin stawienia się przez pracownika do pracy, który jednak nie może być wcześniejszy niż 3 dni od dnia wezwania.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI