Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Policja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

Wzór dokumentu : Wezwanie żołnierza zwolnionego z...

Stan na dzień: 2006-05-10 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Tytuł dokumentu: Wezwanie żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo
Opis: Wezwanie żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej może nastąpić z przyczyn służbowych uzasadniających natychmiastowe dokonanie zmiany stanu ewidencyjnego żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową w jednostce wojskowej. Wezwanie doręcza się żołnierzowi co najmniej na 3 dni przed dniem stawienia się do jednostki wojskowej określonym w wezwaniu. Poniżej podajemy wzór takiego wezwania.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)"