Wzór dokumentu : Wniosek kierownika właściwej komórki...

Stan na dzień: 09/12/2019
Kategoria dokumentu: Straż Graniczna
Tytuł dokumentu: Wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej o zarządzenie czynności
Opis: Dz.U. 2018, poz. 1142 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 14 czerwca 2018 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7464 free 0 name Wniosek kierownika wÅ‚aÅ›ciwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika wÅ‚aÅ›ciwej komórki organizacyjnej komendy oddziaÅ‚u Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej o zarzÄ…dzenie czynnoÅ›ci descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 2319 (zaÅ‚Ä…cznik 3)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;12&nbsp;grudnia 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_7464-0_A.pdf pages 1 photo 1575041647wniosek-kierownika-wlasciwej-komorki-organizacyjnej-komendy-glownej-strazy-granicznej-lub-kierownika-wlasciwej-komorki-organizacyjnej-komendy-oddzialu-strazy-granicznej-albo-komendanta-placowki-strazy-graniczn.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1