Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Wniosek o dofinansowanie krajowego...

Stan na dzień: 2004-11-19 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Wniosek o dofinansowanie krajowego wypoczynku dzieci organizowanego we własnym zakresie (wczasy ,,pod gruszą")
Opis: Niniejszy dokument zawiera wniosek pracownika o przyznanie mu od pracodawcy dofinansowania do wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"