Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Organy podatkowe / Egzekucja administracyjna

Wzór dokumentu : Wniosek o koncesję na rozpowszechnianie...

Stan na dzień: 2007-04-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Organy podatkowe / Egzekucja administracyjna
Tytuł dokumentu: Wniosek o koncesję na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą kablową
Opis: Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzyskały koncesję na taką działalność. Prezentujemy druki potrzebne w postępowaniu w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą kablową. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga bowiem uzyskania koncesji. Kto zaś rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych, reklam i innych przekazów, regularnie rozpowszechniany, pochodzący od jednego nadawcy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Organy podatkowe / Egzekucja administracyjna"