Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności...

Stan na dzień: 2007-02-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - zobowiązanie powstałe przed 20 stycznia 2005 r.
Opis: Do wierzytelności, które powstały przed 20 stycznia 2005 r. zastosowanie mają obowiązujące przed tą datą przepisy dotyczące egzekucji. Zgodnie z art. 787 w brzmieniu sprzed nowelizacji tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nadaje klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd ma obowiązek wysłuchać małżonka dłużnika. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek małżonka dłużnika, orzeka również o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI