Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o nadanie nazwiska ojca

Stan na dzień: 2004-02-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o nadanie nazwiska ojca
Opis: Zasadą jest, iż dziecko, co do którego istnieje domniemanie, iż pochodzi od męża matki, nosi nazwisko swego ojca. Małżonkowie mogą jednak postanowić inaczej, tzn. mogą uzgodnić, iż dziecko będzie nosić nazwisko matki. Oświadczenie takie jest składane przed zawarciem związku małżeńskiego, jednocześnie z oświadczeniem dotyczącym nazwisk przyszłych małżonków. W podobny sposób decyduje się o nazwisku dziecka narodzonego przed zawarciem związku małżeńskiego, jeśli jednak rodzice zawarli związek małżeński po ukończeniu przez dziecko lat trzynastu, do zmiany nazwiska konieczna jest zgoda dziecka. W przypadku gdy ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, nosi ono nazwisko ojca, chyba że ojciec złoży oświadczenie, że dziecko będzie nosić nazwisko matki. Gdy dziecko w chwili uznania ukończyło 13 lat, także niezbędna jest zgoda dziecka na zmianę nazwiska. Natomiast w wyroku ustalającym ojcostwo sąd na wniosek dziecka bądź jego przedstawiciela ustawowego dziecka nada mu nazwisko ojca.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI