Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Sprawiedliwości

Wzór dokumentu : Wniosek o objęcie dobrowolnym...

Stan na dzień: 2005-07-12 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Sprawiedliwości
Tytuł dokumentu: Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ
Opis: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych daje osobom, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się. Warunkiem tego jest złożenie odpowiedniego wniosku, wpłacenie jednorazowej opłaty oraz systematyczne, comiesięczne opłacanie składek na ubezpieczenie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Sprawiedliwości"