Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Sprawiedliwości Kancelaria komornicza

Wzór dokumentu : Wniosek o odstąpienie od pobrania opłaty...

Stan na dzień: 2005-07-12 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kancelaria komornicza
Tytuł dokumentu: Wniosek o odstąpienie od pobrania opłaty lub rozłożenie jej na raty
Opis: Zgodnie z art. 68 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym może zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem. Osoba, która chce skorzystać z takiej możliwości musi jednak wpłacić wcześniej opłatę, która może sięgać od 485 zł. do przeszło 3.600 zł. W uzasadnionych przypadkach, Fundusz może jednak odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat. Uzależnione jest to jednak od wniosku starającego się o ubezpieczenie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kancelaria komornicza"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI