Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Zamówienia Publiczne

Wzór dokumentu : Wniosek o ponowne wydanie tytułu...

Stan na dzień: 2003-03-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Zamówienia Publiczne
Tytuł dokumentu: Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego
Opis: Zgodnie z art. 794 kodeksu postępowania cywilnego ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego. Wniosek powyższy jest właściwy w większości przypadków utraty tytułu wykonawczego - zagubienie, kradzieży, zniszczenia - zasadniczo z wyjątkiem umyślnego zniszczenia tego dokumentu urzędowego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Zamówienia Publiczne"