Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ePUAP

Wzór dokumentu : Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego...

Stan na dzień: 07/07/2020
Kategoria dokumentu: ePUAP
Tytuł dokumentu: Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP
Opis:

Dz.U. 2016, poz. 1633 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 7 października 2016 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.