Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o przesunięcie terminiu urlopu...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o przesunięcie terminiu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika
Opis: Zgodnie z art. 164 § 1 Kodeksu pracy pracownik może wnioskować o przesunięcie mu terminu wyznaczonego urlopu wypoczynkowego z powodu ważnych przyczyn. Przepisy nie zawierają żadnego katalogu przyczyn umożliwiających przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego. O tym czy przyczyna powołana przez pracownika jest doniosła ocenia pracodawca. Jeżeli uzna, że powołana przyczyna nie uzasadnia przesunięcia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, może nie zastosować się do wniosku pracownika i nie przesunąć mu terminu urlopu wypoczynkowego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"