Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o przywrócenie terminu do...

Stan na dzień: 2010-01-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa
Opis: W postępowaniu karnym na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie, które należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć do właściwego sądu. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od strony postępowania można wnioskować o przywrócenie terminu na podstawie art. 126 Kodeksu postepowania karnego. Wraz z wnioskiem należy złożyć zażalenie. Organem właściwym, do którego należy złożyć wniosek, będzie sąd, który jest właściwy do rozpoznania zażalenia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI