Wzór dokumentu : Wniosek o przyznanie świadczenia...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 09/12/2019
Kategoria dokumentu: Państwowa Straż Pożarna
Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego emerytom i rencistom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzinom
Opis: Dz.U. 2018, poz. 2391
Formularz obowiązuje od dnia 22 grudnia 2018 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7715 free 0 name Wniosek o przyznanie Å›wiadczenia socjalnego emerytom i rencistom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony RzÄ…du i PaÅ„stwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzinom descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018, poz. 2391<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;22&nbsp;grudnia 2018 r.</span></strong></p> files filename doc_7715-0_A.pdf pages 2 photo 1545508148wniosek-o-przyznanie-swiadczenia-socjalnego-emerytom-i-rencistom-policji-strazy-granicznej-biura-ochrony-rzadu-i-panstwowej-strazy-pozarnej-oraz-ich-rodzinom.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1