Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za...

Stan na dzień: 2004-03-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie kurateli
Opis: W przypadku ustanowienia kuratora, organ który ustanowił kuratora, przyzna na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, na czyje żądanie kurator został ustanowiony. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"