Wzór dokumentu : Wniosek o rejestrację albo wyrejestrowanie...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 07/04/2020
Kategoria dokumentu: Komunikacyjne
Tytuł dokumentu: Wniosek o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy – prawo o ruchu drogowym
Opis:

Dz.U. 2017, poz. 2355 (załącznik 2)
Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8671 free 0 name Wniosek o rejestracjÄ™, czasowÄ… rejestracjÄ™ albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy – prawo o ruchu drogowym descr <p><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 2483 (zaÅ‚Ä…cznik 2)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia 1 stycznia 2020 r.</span></strong></p> files filename doc_8671-0_A.pdf pages 2 photo 1577194490wniosek-o-rejestracje-czasowa-rejestracje-albo-wyrejestrowanie-pojazdu.png price 9,84 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 9,84 sms 0