Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Orzeczenia medyczne

Wzór dokumentu : Wniosek o rejestrację spółki jawnej...

Stan na dzień: 2006-03-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Orzeczenia medyczne
Tytuł dokumentu: Wniosek o rejestrację spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej (KRS-W1)
Opis: Zgodnie z art. 26 kodeksu spółek handlowych, spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, przekształcenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego. W każdym przypadku wiosek o przerejestrowanie spółki cywilnej w spółkę jawną podpisują wszyscy wspólnicy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Orzeczenia medyczne"