Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Wyjazdy-Przyjazdy

Wzór dokumentu : Wniosek o rozszerzenie koncesji na...

Stan na dzień: 2007-04-08 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Wniosek o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą kablową
Opis: Ponniżej udostępniamy formularze, jakie należy wypełnić i złożyć w Kancelarii KRRiT w sprawie rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą kablową. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga bowiem uzyskania koncesji. Wnioski koncesyjne należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał tylko w kolorze, a kopia czarno-biała) osobiście w Kancelarii KRRiT (Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa) w godz. 9.00-15.00 bądź drogą pocztową - decyduje data stempla pocztowego (ale nie pocztą elektroniczną).
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wyjazdy-Przyjazdy"