Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Policja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

Wzór dokumentu : Wniosek o rozszerzenie koncesji na...

Stan na dzień: 2007-04-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Tytuł dokumentu: Wniosek o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną
Opis: Prezentujemy druki potrzebne w postępowaniu w sprawie rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną. Opłacie podlega zarówno udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego, jak i zmiana koncesji, jeśli ze zmiany tej wynika podwyższenie podstawy obliczenia opłaty. Opłaty te określa rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Wnioski o udzielenie lub rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą naziemną można składać wyłącznie po publikacji Ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Monitorze Polskim w terminie podanym w Ogłoszeniu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)"