Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Sprawiedliwości Kancelaria komornicza

Wzór dokumentu : Wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu...

Stan na dzień: 2005-07-12 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kancelaria komornicza
Tytuł dokumentu: Wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności
Opis: Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody. Sąd może też udzielić mu przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku, jeżeli jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W niniejszym wniosku skazany powołuje się na ciężką chorobę, która nie pozwala mu na wykonywanie pracy na cele społeczne.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kancelaria komornicza"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI