Wzór dokumentu : Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt...

Stan na dzień: 06/04/2020
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały obywatelowi, członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Opis: Dz.U. 2019, poz. 1114 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy

Liczba stron: 9
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6232 free 0 name Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt staÅ‚y obywatelowi, czÅ‚onkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1114 (zaÅ‚Ä…cznik 2)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje z dniem wystÄ…pienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy</span></strong></p> files filename doc_6232-0_A.pdf pages 9 photo 1560984597wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-staly-obywatelowi-czlonkowi-rodziny-obywatela-zjednoczonego-krolestwa-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej.png price 17,22 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 17,22 sms 0