Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzór dokumentu : Wniosek o układ ratalny z tytułu składek...

Stan na dzień: 2005-12-21 19:24:06
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "ZUS"